ARATY FISHING LINE ULTRA

Categories: ,

ARATY ULTRA DARK GREEN 0,30 MM- 3OOMTR- 7KG/15.4LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,35 MM- 3OOMTR- 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,40 MM- 3OOMTR- 11.2KG/24.7LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,45 MM- 3OOMTR- 14KG/30.9LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,50 MM- 3OOMTR- 16.5KG/36.4LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,30 MM- 3OOMTR- 7KG/15.4LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,35 MM-3OOMTR 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,40 MM-3OOMTR11.2KG/24.7LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,45 MM- 3OOMTR14KG/30.9LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,50 MM-3OOMTR 16.5KG/36.4LB
ARATY ULTRA WHITE 0,30 MM- 3OOMTR- 7KG/15.4LB
ARATY ULTRA WHITE 0,35 MM- 3OOMTR- 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA WHITE 0,40 MM- 3OOMTR- 11.2KG/24.7LB
ARATY ULTRA WHITE 0,45 MM-300MTR-14KG/30LB
ARATY ULTRA WHITE 0,50 MM-300MTR-16.5KG/36LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,3MM- 600MTR- 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,35 MM- 6OOMTR- 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,40 MM- 6OOMTR- 11.2KG/24.7LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,45 MM- 6OOMTR- 14KG/30.9LB
ARATY ULTRA DARK GREEN 0,50 MM- 5OOMTR- 16.5KG/36.4LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,30 MM- 6OOMTR- 7KG/15.4LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,35 MM-6OOMTR 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,40 MM-6OOMTR 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,45 MM-6OOMTR 8.7KG/19.2LB
ARATY ULTRA YELLOW FLUO 0,50 MM-5OOMTR 8.7KG/19.2LB